Care

Via kwalitatief onderzoek hebben we voor Care (cleaning services) 3 klantenprofielen kunnen onderscheiden.

Voor elk profiel werden de diensten aangepast aan de behoeften. Zo werden dus per dienst 3 fiches aangemaakt waarop de dienst verduidelijkt werd, en dit in de taal van de klant.